Licencjat z pedagogiki - jak zrobić?

Ile semestrów trwają  studia pedagogiczne? Czy są trudne?

Studia pedagogiczne trwają w Polsce łącznie 5 lat, podobnie jak większość specjalności na uczelniach wyższych. Studia licencjackie (I stopnia) obejmują 3 lata kształcenia, a w następnej kolejności 2 kolejne lata to studia magisterskie (II stopnia). Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych daje alternatywę studiowania zarówno w trybie dziennym (stacjonarnie), jak i zaocznym (niestacjonarnym). Do wyboru jest kilka specjalności. W zależności od tego, którą się wybierze , ścieżka kształcenia będzie troszkę inna na poszczególnych specjalizacjach .

Czy opłaca się wybrać pedagogikę?

Studia pedagogiczne kształtowały się   wraz z biegiem lat . Zmienia się podejście do słuchaczy i do samego edukowania . Wpływ mają na to nowe technologie a także postęp na wszystkich życiowych płaszczyznach. Dawne metody edukowania nie byłyby naprawdę aktualnie ani skuteczne , ani mile widziane. Przekształca się więc obręb kształcenia na studiach pedagogicznych. Program nauczania dopasowany jest do nowoczesnych czasów. Studenci pedagogiki nie zgłębiają wyłącznie wiedzy dotyczącej wychowania niepełnoletnich . Zdobywając wykształcenie pedagogiczne pozyskuje się też wiedzę psychologiczną, socjologiczną, prawną i kulturową. W szczególności istotna jest też wiedza na temat skuteczności komunikacji społecznej. Takie połączenie przynosi dużo możliwości zawodowych. Osoby, które ukończyły Collegium Balticum z powodzeniem kształcą dzieci w szkołach, lecz też znajdują pracę w różnego rodzaju instytucjach szkoleniowych. Bowiem wykształcenie pedagogiczne to także praca w instytucjach szkoleniowych , wsparcia społecznego , a także ośrodkach kulturalnych i stowarzyszeniach. Praca dla studentów pedagogiki znajdzie się także w klubach sportowych a także w mediach.

Pedagogika I stopnia (licencjat)

Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych proponuje kształcenie na specjalności pedagogika I stopnia. Dzięki otrzymaniu  licencjata na tym kierunku,  można zyskać umiejętności potrzebne do przekazywania swojej wiedzy innym ludziom. Wszelkie zajęcia prowadzone są przez profesjonalistów z danej dziedziny. Są to osoby o sprawdzonym doświadczeniu, mające wiedzę i zdolność umiejętnego jej przekazywania. Nauczanie odbywa się w sympatycznej atmosferze|. Poza tym, każde zajęcia są atrakcyjne i nie są stratą czasu. Przez cały przebieg studiów pojawia się| dużo atrakcyjnych tematów, ważnych do późniejszego osiągania sukcesów w zdobytym fachu. Wykłady odbywają się także online, dzięki czemu jest możliwa obecność na każdych, nawet w przypadku choroby lub wyjazdu.

Pedagogika I stopnia na Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych posiada do wyboru trzy specjalności:

  • pedagogika zdrowia z dietetyką,
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
  • prewencja patologii i zagrożeń społecznych.

Pedagogika II stopnia (studia magisterskie)

Pedagogika II stopnia w Collegium Balticum jest szansą na poszerzenie wiedzy i zdobycie praktycznych umiejętności. Nauka odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć studyjnych, laboratoriów oraz gier symulacyjnych. Owa różnorodność daje możliwość  rozwoju na rozmaitych płaszczyznach. Wszystkie   wykłady i ćwiczenia odbywają się pod kierownictwem doświadczonych  nauczycieli akademickich i specjalistów z danej branży . Osoby o ogromnym doświadczeniu najlepiej przekazują niezbędną wiedzę i dbają o prawidłowe jej przyswojenie.

 

Pedagogika II stopnia na Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych posiada do wyboru dwie specjalności:

pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją

 

Kto może rozpocząć studia pedagogiczne?

Rozpoczęcie studiów pedagogicznych jest możliwe dla każdej osoby, która ma maturę. W praktyce, na podjęcie studiów pedagogicznych  decydują się osoby otwarte, empatyczne i opiekuńcze. Nieodzowne są też cechy takie jak twórcze rozwiązywanie problemów, odpowiedzialność i spokój. Ponadto , praca w obszarze pedagogicznym wymaga ciągłego pogłębiania wiedzy i dopasowywania  się do zmieniającego się  świata. Jest to zdecydowanie  opcja dla osób ambitnych i ciekawych świata.